ekotým


Školní ekotým je založen na myšlence mezinárodního programu Ekoškola. Kroužek je pod vedením paní profesorky Poláčkové a účastní se ho mnozí studenti všech ročníků naší školy.

Ekotým se věnuje všemu ohledně ekologie. Naši studenti se již zúčastnili různých exkurzí do národních parků nebo do ekotováren.

Zájemci o tento nepovinný předmět se setkávají každý druhý čtvrtek ráno, kde se domlouvají na dalším programu. Vyzkoušeli si například výrobu ekotašek, hmyzího domečku, krmítek pro ptáčky, založení kompostu v areálu školy a plánují i další zajímavé akce. Členové ekotýmu si pro primány letos (rok 2020) připravili poučný program, kde se nejmladší studenti naučili nové věci o ekologii.