Dramatická výchova


Dramatická výchova neboli Dramaťák má na našem gymnáziu už dlouhou historii. Až na pár let běžel Dramaťák nepřetržitě.

V tomto kroužku se studenti učí základy herectví, vystupování před lidmi a dokonce i trochu té improvizace. Dramaťák vede pan profesor Jaroslav Kotulán, který na gymnáziu učí český jazyk a dějiny kultury. Zkrátka dokonalý kantor pro vedení tohoto nepovinného předmětu.

Pan profesor se studenty vybírá dramatické hry, které budou po následující rok zkoušet a na konci roku je zahrají před ostatními studenty gymnázia. Jaká hra se bude nacvičovat, záleží také na tom, jaké studenty má pan profesor zrovna ve sboru. Například s mladšími herci cvičí pan profesor pohádky, se staršími už se dostává na scénu světových dramatiků, jako jsou Shakespeare nebo třeba Moliére. Letos (školní rok 2019/20) byl zájem o herectví tak velký, že pan profesor musel nepovinný předmět rozdělit do dvou částí. Na mladší a starší. Herci se scházejí každý pátek odpoledne na Děvíně, ve výtvarném ateliéru. Zkoušky jsou otevřeny pro veřejnost a kdokoliv se tedy může přijít podívat na nácvik.