biologie


Pozorování pod mikroskopem? Pitvání drobnějších živočichů? Poznávání zajímavějších rostlin či plodů? Prostě to, na co ve vyučovacích hodinách biologie není čas. To vše a mnohem více si lze v nepovinném předmětu biologie vyzkoušet.

V čele stojí paní profesorka Štěpánková, která na této škole vyučuje právě biologii a angličtinu. Tohoto nepovinného předmětu se mohou účastnit děvčata i chlapci od primy do kvarty se zkušenostmi i bez nich. Přijít stačí pouze s chutí poznávat a zkoumat svět biologie. Předmět probíhá každou středu nultou vyučovací hodinu (tudíž od 7:00 do 7:45) v učebně chemie, která se nachází ve druhé budově gymnázia.