Anketa


Dotázali jsme se studentů gymnázia Šlapanice na téma nepovinných předmětů naší školy. Celkem jsme obdrželi 88 odpovědí.

Více než polovina studentů nenavštěvuje žádný nepovinný předmět. Nejvíce navštěvovaný předmět je dívčí florbal. Zbylé nepovinné předměty nejsou podle naší ankety tak atraktivní. Žáků jsme se dotázali na spokojenost s předmětem. Až na některé vtipálky byly odpovědi převážně kladné. Na otázku proč nechodíte do žádného volitelného předmětu byly odpovědi poměrně stejnorodé, a to typu nemám čas nebo předměty mě nezaujaly.


výsledky