Chemie


Nepovinný předmět chemie má na naší škole již dlouholetou tradici. Navštěvovat ho může každý žák sekundy až kvarty, vždy ve středu od 14:15, pro žáky vyššího gymnázia jsou určeny již jen konzultace k jednotlivým kategoriím chemické olympiády. Chemie ale není jen nudné učení chemických vzorců a rovnic, jak by si mohlo hodně lidí myslet, dělá se v ní to, na co v normálních hodinách nezbývá čas. Zábavné pokusy, při nichž si žáci sami vyzkouší některé chemické reakce. Úplně bez teorie to, ale také nejde, a tak se občas věnuje chemickým výpočtům. Žáci, které chemie opravdu zaujme, se mohou zúčastnit chemické olympiády.

Žáci tercie a kvarty mohou soutěžit v kategorii D a studenti vyššího gymnázia v kategoriích C, B a A. Další chemickou soutěží je Chemiklání, kde mezi sebou soutěží 3-5 členné týmy, primárně z vyššího gymnázia. Mezi největší úspěchy školy v roce 2018/2019 patří například 4. místo v kategorii D, 2. místo v kategorii C, 1. místo v kategorii B nebo 4. místo v kategorii A. Ani na Chemiklání se naše škola nenechala zahanbit, získala krásné 5. místo. Za všechny tyto úspěchy škola vděčí paní profesorce Poláčkové, bez jejíž schopnosti nadchnout studenty by byla chemie jen dalším nudným předmětem.