ÚVOD

SLOVINSKO

UBYTOVÁNÍ

PAMÁTKY

FOTO

SCAVENGER HUNT

ANKETA

ZAVŘÍT

PROGRAM

I. den

V první den našeho zájezdu jsme si museli přivstat. Odjížděli jsme v brzkých ranních hodinách od naší školy ve Šlapanicích. Naše cesta vedla přes Rakousko až do slovinského letoviska Bled, v jehož okolí se rozkládá stejnojmenné jezero.

Poté, co jsme se ubytovali, vydali jsme se poznávat krásy malebného městečka. Procházka vedla kolem jezera Bled, kde jsme viděli také malý ostrůvek s kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie. Při cestě zpět jsme také navštívili Bledský hrad, tyčící se nad tímto jezerem. Tímto ale první den zdaleka nekončil.

Po obědě jsme opět nasedli do autobusu a odjeli do hlavního města Lublaně. Zde jsme si prohlédli historické centrum, kde nás zaujaly zejména stavby architekta Josipa Plečnika. Pro zpestření výletu jsme se také plavili po řece Lublanici, která městem protéká. Navštívili jsme také Trojmostí, Dračí most, klášter Križanke, Lublaňský hrad, tržnici a katedrálu.

Večer jsme se vrátili do letoviska Bled. Následovala večeře a osobní volno.

II. den

Druhý den nás čekal velice nabitý program. Ihned po snídani jsme odjížděli vstříc Bohinjskému jezeru. Odtud jsme měli překrásný výhled na nejvyšší horu Julských Alp a tedy i Slovinska - Triglav se svojí výškou 2864 m n. m.

Vydali jsme se procházku k vodopádu Savica a poté vyjeli lanovkou na horu Vogel, kde jsme strávili 3 hodiny a poté sjeli lanovkou zpátky dolů.

Následoval návrat na ubytování, večeře a opět osobní volno.

III. den

Dnes nás konečně čekalo moře. Po snídani jsme odjížděli autobusem směrem k pobřeží Jaderského moře. Po cestě jsme navštívili chráněnou krajinnou oblast Škocjanské jeskyně, které byly zařazeny na seznam památek UNESCO. Zde jsme mohli zhlédnout úžasné krasové útvary.

Zastavili jsme se také v přístavních malebných městech KoperPiran. Abychom nezanedbali také historickou stránku exkurze, zavítali jsme i do historických částí měst jako jsou např. Portorož nebo Terst.

IV. den

Ihned brzy ráno jsme vyrazili na další výlet. Navštívili jsme světoznámé Postojenské jeskyně, taktéž známou slovinskou památku UNESCO. Jedná se o největší zpřístupněnou jeskyni na světě. Prohlídková trasa měří 5 km, ale celkový objevený prostor je dokonce 20 km. Mezi populární aktivity zde patří jízda vláčkem.

Odpoledne jsme zavítali do hřebčince v Lipici. Poté jsme dojeli na poslední hotel a vychutnali si večeři.

V. den

V poslední den našeho zahraničního výletu jsme navštívili italské Benátky. Nejdříve jsme se dopravili na nádraží a odtud jsme vyjeli vlakem. V tomto malebném městě jsme strávili celý den.

Zhlédli jsme náměstí, baziliku a zvonici San Marco, Dóžecí palác, rybí trh a benátské kostely. Měli jsme také možnost přejít přes slavné mosty jako jsou Ponte di RialtoPonte dei Sospiri, který je nazýván Mostem vzdechů. Odpoledne následovalo osobní volno, ve kterém nesmělo chybět nakupování suvenýrů.

Večer na nás již čekal náš autobus a vyrazili jsme zpět do České republiky.

VI. den

Dopoledne jsme šťastně dorazili zpět k naší škole do Šlapanic.

CZ
EN