Septimánský Mikuláš

2013

Letošní školní rok jsme byli, jak již bývá pro septimu zvykem, pověřeni organizací slavnosti svátku sv. Mikuláše na naší škole. Jelikož je každý třídní kolektiv jiný, pojali jsme i my tento úkol po svém. Rozhodli jsme se řídit pomocí všeobecně známého pravidla 5P: "Přesné plánování předchází pozdějším ..komplikacím." Vypracovali jsme tedy společně plán, jehož součástí byla i interaktivní aktivita v podobě písemky pro jednotlivé třídy a jako bonus i pro naše milované profesory. Postupem času a vývinem událostí se však náš plán začal po částech rozpadat. Domluvili jsme si rozdělení kostýmů a jednotlivých úkolů. Vybraná skupinka zpracovala zapeklité otázky do mikulášské písemky. Dívčí část třídy probrala své zásoby kosmetiky a zajistila tak potřebné rekvizity pro pomalování zlobivých studentů, bez čehož by se tato akce neobešla.

Třešničkou na dortu katastrofy byl fakt, že se akce o den posunula, to jest na 6. prosinec. Kolem osmé hodiny se však přesto rozeběhly veškeré přípravy naplno. Všichni účastníci se převlékli do kostýmů, popřípadě si namalovali obličej nebo nasadili paruku (osobitou zvláštností byl například anděl s růžovými vlasy). Poté se nafotilo několik dokumentačních fotografií a akce mohla konečně začít. Jako první třídu jsme navštívili tercii, kde měl právě hodinu fyziky pan profesor Gončár. Nejprve do třídy vběhli čerti a rozdali všem studentům mikulášské písemky. Speciální písemku dostal i pan profesor. Průběh akce byl obohacen i použitím zapůjčeného megafonu, který hlásal stále dokola větu: "Tys zlobil." Zlobiví studenti byli samozřejmě odneseni na chodbu, za trest pomalováni a ještě navíc museli zazpívat písničku nebo zarecitovat báseň před zbytkem třídy. Toto se postupně opakovalo ve všech třídách. Jedna ze tříd, konkrétně sekunda s panem profesorem Čadou, se pokusila návštěvě sv. Mikuláše vyhnout tím, že se schovali. Ve své třídě nám zanechali vzkaz s tvrzením, že jsou ve sklepě. Brzy jsme však zjistili, že to byl pouze další z vtipů pana profesora Čady. Naší pomstě však stejně neunikli, po krátkém hledání jsme je totiž objevili v nejvyšším patře v učebně francouzštiny.

Jakmile jsme obešli celý první stupeň, zaměřili jsme se i na profesorský sbor. Vybraná čertovská skupinka zaskočila nepřipravené profesory speciální písemkou. Nejzajímavější odpovědi si můžete přečíst v rubrice Anketa. Fotografie poté najdete v Galerii. Celkově se akce nakonec povedla, jednotlivé názory a připomínky naleznete v rubrice Anketa.

Video

Naše mikulášování nebylo zachyceno jen na fotografiích, byly pořízeny i videozáznamy. Z těchto záběrů bylo sestaveno krátké video, díky němuž si mikulášskou atmosféru můžete připomenout ještě lépe.

Zhlédnout video

Fotky

Prohlédněte si celou galerii…