Historie Mikuláše

nejen na naší škole

Sv. Mikuláš žil přibližně v letech 280/286 n.l. - 345/352 n.l. Narodil se ve městě Patara (v dnešním Turecku). Původně byl nejspíše rybářem nebo námořníkem, protože se stal právě jejich patronem. Po smrti svých bohatých rodičů měl údajně rozdat své nemalé dědictví chudým. Již velmi mladý (kolem roku 300 n. l.), se pravděpodobně stal biskupem v Myře (Turecko). Poté, co začalo pronásledování křesťanů, byl vězněn. Roku 325 n.l. vystoupil na Prvním Nikajském koncilu, kde se postavil proti Ariánství (směr křesťanství, které popírá božství Ježíše Krista). Poté už je znán pouze den jeho úmrtí a to 6. prosinec.

Po jeho smrti se rozšířilo mnoho legend o jeho štědrosti: Nejznámější a nejzáživnější legenda je o chudých šlechtičnách, které byly svým otcem donuceny k vydělávání peněz svým tělem ve veřejném domě. Mikuláš je ale zachránil svou štědrostí, každé daroval měšec zlaťáků a šlechtičny už se nemusely prodávat nikdy více.

Tradice

V České republice začala tradice Mikuláše okolo 13. století. Vždy v předvečer svého svátku, tedy 5. prosince, chodí Mikuláš v doprovodu čerta a anděla obdarovávat hodné děti ovocem a sladkostmi, těm zlobivým nadělí brambory nebo uhlí a těm nejzlobivějším hrozí návštěva pekla, může je ovšem zachránit básnička nebo říkanka.

Tradice Mikulášské trojice se zrodila, když Mikuláš procházel Evropou se svým černým sluhou na znamení toho, že není zdejší. Konzervativní Evropané černochy neznali, a proto se domnívali, že jde o něco nadpozemského, tedy čerta, a aby byly síly dobra a zla v rovnováze časem si lidé přimysleli anděla.

Na gymnasiu

A jak to vlastně bylo s Mikulášskou tradicí na naší škole? Gymnázium Šlapanice bylo založeno roku 1993 a tohoto roku se zde vyučovalo pouze ve 2 třídách - prima a sekunda, do kterých dělali studenti přijímací zkoušky z páté a šesté třídy. Rozjezd nového gymnázia jistě nebyl jednoduché, přesto třídy občas organizovaly nějaké akce pro děti, např. Den dětí. Gymnázium tehdy fungovalo souběžně s Mateřskou školou a s prvním stupněm Základní školy, což znamenalo, že se menší děti učili v přízemí hlavní budovy gymnázia a na Děvíně. Zaměstnanci obou škol se díky společným prostorám gymnázia dobře znali a když učitelky ze školky přišly s nápadem uspořádat Mikulášské nadílky, profesoři gymnázia jim vyšli vstříc.

V prosinci 1998 žáci tehdejší kvinty a septimy připravili mikulášskou nadílku pro MŠ Hvězdičku, která již sídlila v budově na náměstí. Vedení školky bylo velmi spokojené, celá akce byla zdokumentována a paní učitelky ze školky udělaly z fotek a kreseb dětí děkovnou knížečku, kterou darovaly gymnáziu. Úspěch byl opravdu veliký, protože další školky z okolí také projevily zájem o podobnou akci. Tím se z "Mikulášů" stala tradice a počet týmů se ustálil na třech, případně čtyřech nejstarších třídách. A když už se pořádali Mikulášové pro školky, začali se rovnou organizovat i pro nejmladší třídy Gymnázia.

Za poskytnuité informace děkujeme panu profesoru Kotulánovi