Motivace

Každým rokem se dvě třídy našeho gymnázia ve Šlapanicích vydají na zahraniční zájezd do jimi zvolené země. Jsou to právě kvarta (9. ročník základní školy) a sexta (2. ročník střední školy). I před námi samotnými stála před třemi lety, tedy v kvartě, volba, jakou zahraniční zemi bychom rádi navštívili.

Rozhodovali jsme se mezi návštěvou chladné Anglie, exotického Španělska a právě severského Švédska. Po rozepřích mezi námi žáky jsme se rozhodli navštívit Švédsko. Hlavně z toho důvodu, že je u něj nejmenší pravděpodobnost, že se do něj vydáme v pozdějších letech na vlastní pěst. Stejnou volbu měla i tehdejší třída sexta. Na zahraniční zájezd jsme tedy jeli spolu.

Naše představa o zájezdu byla asi takováto. Strávíme více jak den v autobuse a poté dojedeme až kamsi za samotný polární kruh do sněhem pokrytých krajin. Očekávali jsme, že budeme pouze stereotypně poznávat všemožné přírodní památky, kde budeme narážet na zvířata, jako jsou sobi a polární lišky.

Nakonec jsme však zažili krásných devět dní plných nejen poznání, ale prožitých také zábavně, například v zábavním parku Liseberg nebo na kánojích a kolech. Samotné počasí nás velmi překvapilo, jelikož švédský červen byl toho roku o něco teplejší než ten český a my jsme si oblékali častěji kraťasy a sukně, než očekávané dlouhé ponožky a bundy.

O našem výletu si přečtěte více na těchto stránkách. Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Zde můžete shlédnou vidoe ze Švédska.