o projektu profily program rozhovory galerie názory odkazy a kontakty

O projektu EDISON

AIESEC

AIESEC je mezinárodní, nevládní a nezisková organizace, založená již v roce 1948, spojující více než sto tisíc studentů ze 124 zemí, a je tak největší fungující studentskou organizací na celém světě. Snaží se hledat v mladých vzdělávajících se lidech potenciál, a ten jim také pomáhá rozvíjet. Poskytuje jim příležitosti pro rozvoj vůdčích schopností a prostor pro nabývání vlastních, nesdělitelných zkušeností ze stáží a výměnných pobytů napříč různými kulturami. Tím jim pomáhá v jejich osobním rozvoji, aby v budoucnu mohli pozitivně ovlivňovat naši společnost. Její vznešenou vizí je totiž „mír a naplnění lidského potenciálu“.

Odkaz na oficiální stránky: www.aiesec.cz

EDISON

(Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network) je jedním z projektů organizace AIESEC. V rámci něj přicestuje do České republiky skupina pěti až osmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa, kteří vždy po celý týden navštěvují jednu z předem vybraných škol, mezi jejímiž studenty také naleznou ubytování. Ve školách nejenom prezentují své rodné země, ale připravují i různé hry nebo aktivity. Převážně v angličtině vedou s českými studenty diskuze, v nichž se vzájemně snaží přiblížit si své odlišné kultury, jejich zvyky nebo problémy, čímž studenti získávají schopnost komplexnějšího a globálnějšího uvažování při zdokonalování se v komunikaci v cizím jazyce.

Odkaz na oficiální stránky: www.aiesec.cz/skoly/edison

© 2015 | Kolektiv autorů