SVATÝ MIKULÁŠ

Svatý Mikuláš byl biskup, který se narodil ve městě Patara do řecké rodiny. Není však jasné, kdy se narodil, ale pravděpodobně to bylo mezi lety 280 až 286. Byl velmi oblíbený, zbožný a štědrý. Není jasné, čím byl, ale existují domněnky, že mohl být rybářem nebo námořníkem, protože se později stal jejich patronem. Mimo jiné je však i patronem obchodníků, dětí, studentů, lékárníků, mlynářů, hasičů, lukostřelců, právníků a vězňů, a dokonce je i patronem Ruska, Řecka, Lotrinska, Sicílie a Amsterdamu. Je známý také tím, že zachránil několik nespravedlivě obviněných. Okolo roku 300 se stal biskupem v Myře.

Při pronásledování křesťanů byl nějakou dobu vězněn. Bojoval proti ariánství a pohanství, dokonce zničil několik pohanských chrámů. Zasazoval se o spravedlivé soudní procesy. Mikuláš hraje významnou roli i v dnešním křesťanství, po Panně Marie je druhým nejuctívanějším svatým.

Svatý Mikuláš zemřel nejspíše 6. prosince někdy mezi lety 345 až 352. Až do 11. století byl pohřben v Myře. Poté se však toto území potýkalo s útoky nájezdníků a Mikulášův hrob se ocitl v područí muslimů. To se však nelíbilo Italům, kteří ještě v témže století přijeli do Myry a Mikulášovy ostatky si odvezli do Bari. Krypta s jeho ostatky byla posvěcena papežem Urbanem II. v roce 1089. Mikuláš slaví svátek 6. prosince. Tento den (nebo spíše večer 5. prosince) je v mnoha zemích spojen s obdarováváním dětí sladkostmi a dalšími drobnými dárky.

Mikuláš bývá obvykle vysoké postavy s bílým plnovousem. Nosí červený nebo bílý dlouhý plášť, na hlavě vysokou biskupskou čepici a v ruce pak dlouhou zatočenou berlu a knihu.

Vždy je doprovázen andělem s křídly, který je oblečen celý v bílém. A také čertem v černočervených barvách. Ten mívá dlouhý černý ocas a na hlavě rohy. Děti obvykle děsí zlověstně chrastícím řetězem a pytlem, ve kterém odnáší ty zlobivé do pekla.

TRADICE SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁŠE

Uctívání Mikuláše se rozvinulo v 10. století v Německu, konkrétně v oblasti Porýní.V klášterních školách se hrávala tzv. biskupská hra, v níž šlo o to, že jeden z žáků měl jednou za rok funkci biskupa a mohl vládnout nad klášterem i školou. Dříve se tato hra hrála vždy 28. prosince, od 13. století však byla přeložena na den sv. Mikuláše. V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století. Tento zvyk zde funguje dodnes a v předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosince, navštěvuje Mikuláš společně s anděly a čerty děti a obdarovává je.

Zdroje

cs.wikipedia.org
vira.cz
catholica.cz
moje-nazory.estranky.cz