ANKETA

V pátek 6. prosince již tradičně navštívil první stupeň našeho gymnázia Mikuláš s početnou skupinou andělů a čertů. Mně osobně se naše provedení této tradice velmi líbilo, ale hlavně nás zajímalo, co si o naší mikulášské návštěvě mysleli samotní studenti primy, sekundy, tercie a kvarty. Proto jsem několika náhodně vybraným studentům z každé třídy položila pár otázek týkajících se mikulášské tradice. A jak tato malá anketa dopadla?

 1. Jak se vám líbila návštěva Mikuláše?

  Většině tázaných studentů se naše návštěva líbila. Důvody se lišily třídu od třídy..
  • prima: „Jupí! Zameškání vyučování se vždycky hodí.“
  • sekunda: „Líbilo se mi to až na to, že z pytle padaly škrabavý věci.“
  • tercie: „Jelikož jste mě odnesli, tak ne…“
  • kvarta: „Boží, boží, boží, hlavně čert s bičíkem ;)“

 2. Jak jste zvládli mikulášskou písemku?

  No, řekněme, že písemka nedopadla úplně nejlépe, přesto by ji někteří chtěli vrátit. Pro většinu byla těžká a moc dobře ji nezvládli, ale našli se i tací, co ji zvládli skvěle a někteří studenti se přiznali, že dokonce opisovali!
  • sekunda: „Nepsala jsem ji, schovala jsem se pod stůl.“

 3. Kdo z vaší třídy nejvíc zlobí?

  Každá třída kromě kvarty se shodla na největším zlobivci. V kvartě sem se měla spíš zeptat, kdo nezlobí, protože mi většina tázaných odpověděla, že nejvíc zlobí právě oni! A kdo je nejzlobivější v prvních třech ročnících?
  • prima: „Petr Polák (Petarda)“
  • sekunda: „Adéla Hrabálková“
  • tercie: „Jan Kotačka (Bumbl)“

 4. Řekli jste básničku nebo zpívali písničku?

  S básničkou nebo písničkou se musel předvést každý, kdo byl odnesem čertem a nechtěl zůstat v našem pekle. Z 20 zpovídaných žáků těchto hříšníků bylo 12.

 5. Chodí ještě Mikuláš k vám domů?

  Z mého dotazníku jsem zjistila, že Mikuláš už k mnoha dětem domů nechodí. Většinou chodí jen k těm studentům, kteří mají mladší sourozence.

 6. Co dostáváte od Mikuláše?

  Přestože k dětem už Mikuláš domů nechodí, většina z nich stejně dostává nějaké drobné dárečky. Převážně se jedná o sladkosti, ovoce nebo třeba ponožky. Někteří dostávají dokonce peníze nebo naopak jen brambory nebo uhlí.

 7. Báli jste se jako malí Mikuláše/čertů?

  Je samozřejmostí, že se vždy najdou tvrďáci, kteří zapírají, že se něčeho bojí. Proto mě docela překvapilo, že 13 z 20 žáků odpovědělo, že se jako malí báli. Další 2 se spíš styděli říkat básničky.

 8. Víte, proč chodí Mikuláš?

  Dalším překvapením pro mě bylo, že pouze 5 studentů vědělo, z čeho vznikla tato tradice.
  • sekunda: „Protože má nohy“
  • tercie: „Abych neměla hlad?“