Mateřská škola Zahrádka

Mateřská škola Zahrádka se nachází ve Šlapanicích na ulici Havlíčkova 1444/8. Nachází se v poklidné části města a je obklopena zahradami rodinných domů. Součástí školky je přilehlá velká zahrada, odtud název Zahrádka. Ve školce se nachází čtyři třídy, v každé z nich je 25 dětí a 2 učitelky. Školka je dále vybavena vlastní jídelnou.

Historie

Mateřská škola funguje od 6. 9. 1976. Dřívějším názvem školy byla Mateřská škola Havlíčkova. Ředitelkou nově vzniklé školy se stala paní PhDr. Marie Pavlíková, která zastávala tuto funkci až do roku 1987. V letech 1978 – 1983 ji ve funkci ředitelky zastupovala Jindřiška Křenová. Další ředitelkou školy byla paní Božena Šrámková, až do roku 2004, kdy ji vystřídala paní Eva Vintrová. V roce 2012 se stala novou ředitelkou školy Ilona Langerová.

V letech 1978 – 1979 se začal realizovat projekt zahrady. Dne 31. května 1979 připadlo mateřské škole dětské hřiště, nacházející se v těsné blízkosti budovy školky. Na hřišti bylo zřízeno pískoviště a množství dřevěných prolézaček a skluzavek.

Roku 1994 se mateřská škola zapojila do programu Zdravá mateřská škola, jehož těžištěm je Státní zdravotní ústav v Praze. V roce 2002 byly třídy vybaveny novým nábytkem, stoly a židličkami. Od 1. 1. 2003 nese škola název Mateřská škola Zahrádka.

Během července a srpna 2005 došlo k rekonstrukci školní zahrady a hracích ploch. V roce 2006 došlo k rekonstrukci celé budovy. Bylo přistavěno nové patro se třídou, keramickou dílnou a kabinety. Byla také opravena schodiště a vyměněna okna a dveře. V létě 2009 proběhla rekonstrukce jídelny, která byla následně nově vybavena.

Organizace mateřské školy

V budově mateřské školy Zahrádka se nachází čtyři třídy po 25 dětech, v každé třídě jsou také 2 učitelky. Rodiče mají možnost navštěvovat prostory školy, účastnit se mimoškolních akcí a být seznámeni s vzdělávacími cíli mateřské školy.

Mateřská škola každoročně pořádá nejrůznější akce, které dětem zpříjemňují pobyt ve školce. Jedná se například o pouštění draků, dýňové odpoledne, mikulášské a vánoční besídky, besídky pro maminky, karnevaly, školní výlety aj.

Zájmové činnosti

Velmi oblíbenou činností ve školce je výroba keramiky. Od roku 2003 je školka vybavena vlastní keramickou pecí. Děti mají dále možnost jednou týdně navštěvovat národopisný soubor Vrčka, anglický kroužek nebo dramatické hrátky.


Gymnázium Šlapanice

Septima 2012/2013