Děti ze školek

Děti se na návštěvu Mikuláše velmi těšily a jeho návštěva se jim moc líbila. Několik dětí se přiznalo, že se čertů bojí, protože téměř všechny měly pocit, že občas zlobí. Někteří dokonce uváděli, že si pamatují jen jeden den, kdy byli celý den hodní. Přesto nikoho neodnesl čert. Andílkům děti řekly básničku, za což pak dostaly dobrůtky, které všem chutnaly. Pouze jedna třída věděla, proč chodí Mikuláš. To díky tomu, že si o tom v týdnu před Mikulášem povídali. Pouze ke zhruba polovině dětí chodí Mikuláš i domů.

Studenti z gymplu

Kdy jste přestali věřit na Mikuláše, čerta a anděla?

Kateřina Horáková, 11 let: V pěti letech.
Barbora Večeřová, 12 let: V šesti letech.
Šimon Straka, 12 let: Já jsem nikdy nevěřil.
Václav Klajsner, 12 let: Teď.
Martin Maňas, 14 let: Oni neexistují?
Edita Chrápavá, 13 let: Druhá třída.
Lenka Příkrylová, 14 let: Ve čtyřech letech.
Jan Střechovský, 15 let: V sedmi nebo osmi letech.
Tomáš Linhart, 15 let: V osmi nebo devíti letech.

Líbila se Vám návštěva Mikuláše na gymnáziu?

Roman Mudrák, 11 let: Ano.
Veronika Slonková, 13 let: Jo, bylo to super.
Markéta Křenková, 13 let: Celkem ano.

Víte, proč chodí Mikuláš?

Anna Molíková, 10 let: Ne.
Šimon Straka, 12 let: Pro peníze.
Veronika Slonková, 13 let: Aby se pomstil mladším sourozencům.
Markéta Křenková, 13 let: Protože Mikuláš byl hodný a dával chudým lidem dárky.

Řekli jste básničku?

Roman Mudrák, 11 let: Ne.
Šimon Straka, 12 let: Tak určitě.
Veronika Slonková, 13 let: Ne, ani náhodou.
Vojtěch Slavík, 13 let: Aby ne.
Barbora Rössnerová, 14 let: Jo.

Odnesl někoho čert?

Barbora Večeřová, 12 let: Samozřejmě.
Roman Mudrák, 11 let: Tak určitě!
Šimon Straka, 12 let: Spoustu lidí.
Veronika Slonková, 13 let: Škoda, že ne doopravdy.
Adam Skoták, 12 let: Mě.
Karolína Klašková, 13 let: Některý děcka ve třídě, ale mě ne.
Veronika Janíková, 14 let: Skoro celou třídu.
Jan Střechovský, 15 let: Jo.

Rodiče dětí

Jste rádi, že školku navštěvuje Mikuláš?

Maminka Marie: Ano, rozhodně.
Maminka Tomáška: Nevadí mi to.

Byly děti spokojené s návštěvou Mikuláše? Změnili byste něco?

Maminka Dominiky: Spokojenost.
Rodiče Zuzanky: Ano. Dcerka odpověděla, že by změnila zlobivé děti, aby byly hodné. S Mikulášem byla spokojená.
Maminka Tomáška: Moje dítě spokojené bylo, ale nerada bych, aby děti měly strach a měly pocit, že musí být hodné, aby je neodnesl čert, jak to někdy slýchám, když rodiče vyhrožují dětem. A přála bych jim, aby chtěly být hodné, aby Mikuláši udělaly radost.
Maminka Ondřeje a Theodora: Odpověď dětí: Návštěva se mi líbila hrozně moc. -> Nic neměnit!

Objednáváte dětem Mikuláše domů?

Maminka Marie: Domů ne, ale pořádáme společnou akci pro více dětí.
Rodiče Zuzanky: Ne. Ale nadílku dostane, Mikuláš s čerty zabouchá na dveře a nechá nadílku za dveřmi.

Když jste byli malí, měli jste rádi Mikuláše? Slavili jste ho? Máte nějaký nezapomenutelný zážitek?

Maminka Karolíny: Neslavila.
Maminka Marie: Ano, měli. Nezapomenutelným zážitkem je kočka v pytli, ze kterého trčely dvě nohavice s botičkami, působilo to dost věrohodně.
Rodiče Zuzanky: Ano. Jako skoro dvouletá jsem se opravdu bála čerta u babičky (babička měla strašidelnou masku, nemohla jsem ji poznat).
Maminka Theodora a Ondřeje: Ano, vždycky se mi nejvíc líbil Mikuláš.
Maminka Sárinky: Chodil k nám čert a Mikuláš, dostali jsme balíček, ale nijak zvlášť jsme tento svátek neslavili.
Maminka Jendy: Ano. Zážitek byl, když jsem našla v balíčku uhlí a brambory :D

Naděluje Mikuláš stále i Vám?

Maminka Vendulky: Ano, čokoládovou figurku.
Maminka Emy: Ano, maličkost.
Rodiče Zuzanky: Ano. Moje maminka na mě i celou moji rodinu nikdy nezapomene.
Maminka Tomáška: Někdy manželovi.

Víte, proč se slaví Mikuláš?

Maminka Karolíny: Ano. 5. prosince si připomínáme biskupa Mikuláše, který je patron dětí a poutníků a byl velmi štědrý. Celý svůj majetek rozdal potřebným. Anděl a čert – dobro a zlo. Patří k tradicím.
Maminka Dominiky: Tradice.
Maminka Vendulky: Že by „oslava legendy“ – činů Mikuláše.
Maminka Evy: Aby potěšil lidi v předvánoční čas.
Rodiče Zuzanky: Na památku svatého Mikuláše, který obdarovával chudé lidi, byl patronem dětí, námořníků a dalších. Slaví se to 5.12. v předvečer jeho smrti, pravděpodobně 6.12. Mikuláš představuje to dobré v lidech. Děti chválí a obdarovává, ale zaroveň kárá to špatné, které je součástí každého člověka. Vždy je možná náprava a děti proto slibují, že se polepší.
Maminka Tomáška: Mikuláš se slaví na památku svatého Mikuláše, biskupa ze 3. století, který tajně přispíval chudým.
Maminka Theodora a Ondřeje: Podle Mikuláše, kerý se stal svatým, konal dobré skutky. Rozdával chudým, napříkad dal svůj plášt chudému apod.

Učitelky ze školky

Jste rády, že k Vám do školky Mikuláš přišel?

Ano, stala se z toho pěkná tradice. Ano, jsme rády. Děti se se nemohly dočkat, ale i my, paní učitelky.

Byly děti celý rok hodné, zasloužily si odměnu?

Některé děti byly hodné celý rok, některé zlobily občas, ale jsou zde i takové děti, které zlobí neustále. Ty, co zlobí pořád by měly dostat odměnu menší. Je to individuální. Některé děti své chování nezmění ani po návštěvě Mikuláše, ale odměnu by měli dostat všichni, když slíbí, že se polepší.

Změnily byste něco na návštěvě Mikuláše ve Vaší školce?

Možná méně čertů. Je zbytečné děti tolik strašit. Vždy se se studenty domluvím. Tak, jak to letos probíhalo ve třídě u Motýlků, tak se mi to opravdu líbilo.

Když jste byly malé, měly jste rády Mikuláše? Slavily jste ho?

Když jsem byla malá, slavili jsme Mikuláše. Těšila jsem se, ale zároveň jsem se i bála. V den, kdy chodí Mikuláš, jsem se bála. V předškolním věku jsme tradici drželi. Zážitky především negativní.

Naděluje Mikuláš stále i Vám?

Ne. Mikuláš mi už nenaděluje, ale naděluje mým dětem.


Gymnázium Šlapanice

Septima 2012/2013